Elzinga Aannemingsbedrijf voert grootschalig reconstructieproject uit

Elzinga Aannemingsbedrijf voert grootschalig reconstructieproject uit

In opdracht van de gemeente Loppersum werkt Elzinga Aannemingsbedrijf vanaf november 2019 aan een grootschalig reconstructieproject in Loppersum. Na een periode van ruim zes maanden is gestart met de laatste werkzaamheden voor deze reconstructie.

De werkzaamheden vinden plaats in de wijk Loppersum Noord, aan de Badweg en de Sjuxumerweg. Deze twee straten zijn de eerste fase van een grootschalig project om de hele wijk toekomst- en aardbevingsbestendig te maken. Omdat de werkzaamheden middenin de woonwijk en nabij twee basisscholen wordt uitgevoerd, vergt dit aanpassingen van de omgeving, bewoners en kinderen. Elzinga Aannemingsbedrijf houdt daarom de bewoners en bedrijven continu persoonlijk en/of door brieven op de hoogte. Ook is voor de start van de werkzaamheden in november een informatieve ochtend over het materieel gegeven op de lagere scholen.

Naast het versterken van de hele wijk en het infra is door de gemeente besloten om gelijktijdig het verouderde riool in deze fase te vervangen. De totale reconstructiewerkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het aanleggen van nieuwe trottoirs, asfaltverharding en openbaar groen. Elzinga Aannemingsbedrijf is gestart met het verwijderen van het asfalt en het wegcunet. Vervolgens is de nieuwe riolering geplaatst. Tijdens het plaatsen van het nieuwe riool zijn meerdere kruisputten van elk 24 ton aangebracht. De kruisputten zijn met een telekraan op hun plek gezet, waarna Elzinga Aannemingsbedrijf het riool heeft aangesloten.

Na het aanbrengen van het riool zijn de huisaansluitingen aangesloten op de nieuwe riolering. De afwatering van het openbaar gebied is afgekoppeld van het vuilwaterstelsel en aangesloten op de nieuw aangelegde schoonwaterriolering. Ook is het wegcunet weer aangevuld met zand. Een hele operatie waarin, de laatste tijd meer dan anders, alle veiligheidsrisico’s voor bewoners en onze medewerkers goed zijn bewaakt.

Elzinga Aannemingsbedrijf heeft de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. Door het hele traject stapsgewijs te vernieuwen is getracht zoveel mogelijk rekening te houden met bewoners en omgeving en de overlast waar mogelijk te beperken.

Half april is het team begonnen met het uitvoeren van de laatste fase. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het bestraten, aanleggen van asfalt en het afwerken. De planning is dat het project eind mei is afgerond.