Voorjaarsseizoen egaliseren afgerond voor Elzinga Loon- en Grondverzet

Voorjaarsseizoen egaliseren afgerond voor Elzinga Loon- en Grondverzet

De afgelopen maanden is Elzinga Loon- en Grondverzet non-stop bezig geweest met de egalisatiewerkzaamheden. De laatste werkzaamheden voor dit seizoen zijn in juni afgerond.

Elzinga Loon- en Grondverzet heeft de egalisatiewerkzaamheden verricht onder unieke omstandigheden. In februari zijn de werkzaamheden, ondanks de natte omstandigheden, van start gegaan met het inmeten van het land. Toen de droge periode aanbrak in maart, is het egaliseren begonnen. De werkzaamheden hebben vervolgens non-stop aangehouden.

In dit voorjaarsseizoen is ongeveer 200 ha. aan grond geëgaliseerd (dat zijn ongeveer 270 voetbalvelden!). Voor de boeren is het egaliseren van hun landerijen belangrijk. De percelen worden door deze werkzaamheden op hoogte weer “recht getrokken”. Met een gps systeem meten we het land in en kijken we welke hoogte verschillen er zijn. Wanneer het gehele perceel is berekend, worden de hoogtes in het gps-programma gezet. Daarna wordt gestart met het diepspitten en egaliseren. Ook sloten worden in sommige gevallen geprofileerd (het bijeenvoegen van 2 percelen met sloot tot 1 perceel zonder sloot). Met een groep van 3 tot 5 medewerkers, trekkers en machines heeft Loon- en Grondverzet de werkzaamheden in deze periode dagelijks uitgevoerd.

De werkzaamheden voor het voorjaarsseizoen zijn in de laatste week van juni gestopt. Toch staan de machines niet lang stil. Over een aantal weken, waarschijnlijk nog in juli, zal het najaarsseizoen alweer van start gaan. De egalisatieseizoenen lopen net als vorig jaar, óók dit jaar vrijwel naadloos in elkaar over.